Irské tance

Waves of ToryTento tanec připomíná mořské vlny, které jsou často vidět okolo ostrova Tory na severním pobřeží v hrabství Donegal.

Základní postavení

Libovolný sudý počet dvojic. Dvojice vytvoří dlouhý zástup, v jedné řadě pánové a v druhé dámy (viz. obrázek). Tanečníci se v řadách drží za ruce.

Hudba

Tento tanec se tančí na stejnojmennou skladbu v rytmu reel a march

Popis tance

Advance and Retire (8 taktů)

Obě řady tančí 2 promenádní kroky k sobě (2 takty) a 2 promenády couvají zpět, (2 takty). To celé se ještě jednou opakuje - 2 promenády k sobě, 2 promenády zpět.

Right and Left Hands Across (8 taktů)

Tanečníci utvoří čtveřice a chytnou se za ve středu za pravou ruku ve výšce ramen. Třemi promenádami se točí se po směru hodinových ručiček. Na čtvrtou promenádu se otočí a chytnou za levou, dalšími čtyřmi promenádami se točí proti směru hodinových ručiček a do tančí zpět do řady na své původní místo.

Advance and Retire (8 taktů)

Obě řady tančí 2 promenádní kroky k sobě (2 takty) a 2 promenády couvají zpět, (2 takty). To celé se ještě jednou opakuje - 2 promenády k sobě, 2 promenády zpět.

Left and Right Hands Across (8 taktů)

Stejné jako předtím, ale nejdříve tanečníci točí za levou a potom za pravou ruku.

Lead off to the Right and up the Centre

(od této figury dál se celý tanec tančí na pochodovou hudbu, délka závisí na počtu tanečníků) Všechny páry se otočí do pánova leva, vytvoří dlouhý zástup párů a chytnou se za vnitřní ruce. První pár (ten, co je vepředu) vede celý zástup za sebou; zatočí doprava a pokračují na konec zástupu, znovu zatočí doprava a jdou dál než všichni dojdou na svá původní místa.

The Waves

Tato figura je celkem dobře vidět na videu a její popis je poměrně složitý. Spočívá v tom, že páry dělají brány a následně je “podlézají” tak dlouho než dojdou na svá původní místa.

Cast Off

Páry se pustí a obejdou celý zástup podobně jako ve figuře “Lead off to the Right and up the Centre” s tím rozdílem, že dámy jdou doprava a pánové doleva. Když první dva páry dojdou na místo posledních dvou párů, utvoří bránu a ostatní tanečníci se chytnou za vnitřní ruce a projdou bránou až dopředu, kde stály původní první dva páry. Potom se všichni pustí a rozestoupí se do dvou řad jako na začátku tohoto tance.

... celý tanec se opakuje od první figury než skončí hudba
Created by Destil