Irské tance

Two Hand Country Dance

Základní postavení

Libovolný počet párů. Pánové utvoří vnitřní kruh čelem ven, dámy naproti pánům vnější kruh čelem dovnitř. V páru se držíme za pravé ruce.

Hudba

Jakýkoliv reel, minimální počet dob: 40.

Popis tance

1. Sevens (8 taktů)

Všichni tančí sedmičkou po kruhu do pánova prava (tzn. dámy doleva) (2 takty) a zakončí 2 seskoky (2 takty) a pak tančí zpět sedmičkou na původní místo a opět zakončí 2 seskoky.

2. Clap (8 taktů)

Partneři pustí pravé ruce a připraví se na tleskání (každá odrážka znamená 1 takt).
- 2 tlesknutí vlastníma rukama o sebe
- 2 tlesknutí pravou rukou s partnerem
- 2 tlesknutí vlastníma rukama o sebe
- 2 tlesknutí levou rukou s partnerem
- 1 o sebe, 1 pravou s partnerem
- 1 o sebe, 1 levou s partnerem
- 1 o sebe, 1 za svými zády
- 1 o sebe a poslední oběma rukama s partnerem

3. Swing (8 taktů)

Všechny páry tančí swing na 8 taktů v ceilí držení (pravá ruka přes partnerovo břicho, levou si “pogratulují”). Na poslední 2 takty swingu by se měli partneři zařadit zpět na svá místa.

4. Sevens and Change (8 taktů)

Páry se pustí a všichni najednou tančí sedmičku doprava (kola se otáčejí proti sobě) a zakončí dvěma seskoky, pak tančí zpět a seskoky zakončí před novým partnerem, který se nachází o jedno místo vpravo (z vlastního pohledu) od jejich původního partnera.

... celý tanec se opakuje od první figury než skončí hudba
Created by Destil