Irské tance

The Walls of LimerickTanec se jmenuje podle hradeb ve městě Limerick, které se nachází v County Limerick na západě Irska (mapa).

Základní postavení

Libovolný počet párů (ideálně sudý). Páry vytvoří dlouhý zástup, vždy 2 páry otočené proti sobě (viz. obrázek). Partneři se drží za vnitřní ruce.

Hudba

Jakýkoliv reel, minimální počet taktů: 32.

Popis tance

1. Advance and Retire (8 taktů)

Všichny páry 2 promenádní kroky k sobě (2 takty) a 2 promenády couvají zpět, (2 takty). To celé se ještě jednou opakuje - 2 promenády k sobě, 2 promenády zpět.

2. Half Right and Left (8 taktů)

Dámy si vymění místa sedmičkou od levé nohy (levým ramenem vpřed), míjejí se čelem (2 takty), všichni zakončí dvěma seskoky (2 takty). Poté si pánové vymění místa sedmičkou od pravé nohy (pravým ramenem vpřed), míjejí se čelem (2 takty), všichni zakončí dvěma seskoky (2 takty).

3. Dance with Opposite (8 taktů)

Pánové uchopí cizí dámu (cizí partnerku) naproti za pravou ruku, tančí do pánova prava. a zakončí dvěma seskoky (celkem 4 takty). Poté se vrátí sedmičkou do pánova leva (na původní místo) a opět zakončí dvěma seskoky (celkem 4 takty). Na druhý seskok se otočí čelem na svého vlastního partnera.

4. Dance Around (8 taktů)

Pár se chytí do swingového držení a tančí po obvodu imaginárního kruhu (který tvoří s protějším párem) proti směru hodinových ručiček až na místo, ze kterého vyrazili. Pár skončí swing tak, aby stál zády ke dvojici, se kterou teď tančil, a pokračuje v tanci s novým párem.

... celý tanec se opakuje od první figury než skončí hudba
Created by Destil