Irské tance

Rakes of MallowTento tanec vznikl na ceilí v Irish College v Omeath, protože na tancovačce příšlo více dívek než chlapců.

Základní postavení

Libovolný počet trojic (jeden pán a dvě dámy, obě po jeho pravici). Trojice vytvoří dlouhý zástup, vždy 2 trojice otočené čelem proti sobě (viz. obrázek). Partneři se drží za vnitřní ruce.

Hudba

Tento tanec se tančí na stejnojmennou skladbu v rytmu reel, minimální počet taktů: 40.

Popis tance

Advance and Retire (8 taktů)

Všechny trojice 2 promenádní kroky k sobě (2 takty) a 2 promenády couvají zpět, (2 takty). To celé se ještě jednou opakuje - 2 promenády k sobě, 2 promenády zpět.

Swing with Opposite Lady (8 taktů)

Pánové swingují promenádním krokem (v originále se tančí 8 jelenů) s protější dámou v držení se skříženýma rukama. Dámy uprostřed trojic stojí.

Swing with Lady on Right (8 taktů)

Pánové swingují promenádním krokem (v originále se tančí 8 jelenů) s dámou po pravé straně v držení se skříženýma rukama. Dámy na kraji trojic stojí.

Link Arms in Centre (8 taktů)

Pánové se chytí za pravé ruce a 4 promenádními kroky se zatočí po směru hodinových ručiček, potom se chytí za levé ruce a dalšími 3 promenádními kroky se točí proti směru hodinových ručiček. Poslední promenádou se pánové dostanou mezi své dvě dámy a utvoří kruh (malý, tvořený pouze třemi lidmi.

Swing Out (8 taktů)

V kroužku se tanečníci točí po směru hodinových ručiček. Během tohoto točení se trojice musí dostat na místo protější trojice a tyto dvě trojice se točí proti směru hodinových ručiček. Na novém místě se kolečko rozvine zpět do trojice. Dámy mají vyměněná místa.

... celý tanec se opakuje od první figury než skončí hudba
Created by Destil