Irské tance

Every Man's Chance

Základní postavení

Libovolný počet párů. Kruh párů čelem do středu kruhu, všichni se drží za ruce, pán má svou partnerku po pravé ruce.

Hudba

Jakýkoliv reel, minimální počet taktů: 32.

Popis tance

1. Advance and Retire (8 taktů)

Všichni tančí 2 promenádní kroky do středu (2 takty) a 2 promenády couvají zpět, (2 takty). To celé se ještě jednou opakuje - 2 promenády do středu, 2 promenády zpět.

2. Swing (8 taktů)

Pánové se otočí k dámě po pravé ruce (jejich partnerka) a všechny páry tančí swing na 8 taktů v ceilí držení (pravá ruka přes partnerovo břicho, levou si “pogratulují”). Na poslední 2 takty swingu by se měli partneři zařadit zpět na svá místa.

3. Women In (8 taktů)

Pouze dámy teď tančí dvakrát Advance and Retire (2 promenády do středu, 2 promenády zpátky, 2 promenády do středu, 2 promenády zpátky). Pánové stojí na místě.

4. Men In (8 taktů)

Pánové tančí dvakrát Advance and Retire (2 promenády do středu, 2 promenády zpátky, 2 promenády do středu, 2 promenády zpátky). Dámy se přesunou sedmičkou o jedno dámské místo vpravo, když pánové podruhé couvají (tzn. na 2 poslední takty).

... celý tanec se opakuje od první figury než skončí hudba
Created by Destil