Irské tance

Denis Murphy’s ReelAutor tance je Terry O’Neal, který ho sepsal pro Denise Murphyho (irský hudebník).

Základní postavení

Libovolný počet párů (ideálně sudý). Páry vytvoří dlouhý zástup, vždy 2 páry otočené proti sobě (viz. obrázek). Partneři se drží za vnitřní ruce.

Hudba

Jakýkoliv reel, minimální počet taktů: 40.

Popis tance

Advance and Retire (8 taktů)

Všechny páry 2 promenádní kroky k sobě (2 takty) a 2 promenády couvají zpět, (2 takty). To celé se ještě jednou opakuje - 2 promenády k sobě, 2 promenády zpět.

Irish Square (16 taktů)

Při této figuře se následuje tvar čtverce, kroky jsou: sedmička a seskoky. Dámy jdou sedmičku vlevu, pánové vpravo.
Pán s dámou si sedmičkou vymění místa (oba páry zároveň), zakončí 2 seskoky. Na druhý seskok se otočí bokem tak, že koukají na svého partnera. (4 takty)
Poté všichni pokračují sedmičkou po stěně imaginárního čtverce (pánové vpravo, dámy vlevo), zakončí seskoky tak, že jsou k vlastnímu partnerovi bokem a stojí na původním místě protějšího páru, zakončí se 2 seskoky, na druhý seskok se otočí bokem k partnerovi. (4 takty)
Vzorec se opakuje - všichni pokračují po stěnách čtverce, dámy vlevo, pánové vpravo, zakončíme 2 seskoky. (4 takty)
Poslední sedmička na původní pozici zakončená 2 seskoky. (4 takty)

Telescope (8 taktů)

Páry se otočí k sobě čelem, pánové z “topového páru” uchopí svou partnerku pravou rukou za pravou, “bottom pár” se k sobě pouze otočí čelem..
Poté si páry mezi sebou vymění místa a to tak, že páry které jsou “tops” jdou vnitřkem a “bottom páry” jdou okolo nich.
Všichni zakončí 2 seskoky, na druhý seskok “topové páry” spojené ruce pustí a “bottom páry” se chytí pravou za pravou. (4 takty).
Páry pokračují zpět na původní místo (“topové páry” okolo, “bottom páry” vevnitř). Všichni zakončí 2 seskoky - na druhý seskok vytvoří páry kruh. (4 takty)

Circle Left & Turn the Partner (8 taktů)

Všichni se chytí za ruce a sedmičkou dotančí po kruhu na místo protějšího páru, de zakončí 2 seskoky. (4 takty)
Poté pánové uchopí partnerku za pravou ruku a zatočí se s ní na 2 promenády o půlku, zbývající 2 promenády jde pán na místě a dáma se dotočí ve směru tak, že oba koukají na nový pár.

... celý tanec se opakuje od první figury než skončí hudba
Created by Destil